Sv. Jan Křtitel
„Hle, já posílám posla před tvou tváří“ (Mk 1,2). Tato slova dávného proroka (Iz 40,3) se vztahují v evangeliu na největšího a posledního z proroků Starého zákona, na sv. Jana Křtitele. Malíře ikon inspirovala doslovně. Malují světce s křídly. Je ostatně uctíván jako zakladatel mnichů. Kázal totiž na poušti. Mnišský život pak se ve starokřesťanském slovníku jmenuje „životem andělským“. Křídla tu slouží za symbol ducha, který vzlétá do výše k Slunci pravdy.
Olivův Jan Křtitel je bez křídel. A jeho podoba? Těžko se hledá za bohatou kyticí linií. Ale všecky vyjadřují úžasnou námahu, která se však vítězně nese vzhůru a leskne se ve světle. Je to vyznání víry, že se i těžký život v ponížení hmoty může stát životem andělským, nesoucím duši vzhůru perutěmi neviditelnými.
Zdá se divným, že se socha Předchůdce Kristova zredukovala na vzepětí linií. Ale všichni velcí umělci zatouží po tom, aby objevili vždy znovu krásu prostých základních prvků naší obrazové schopnosti. Estetickou sílu linií nám ukázali v gotice, v renesanci, v arabeskách. U Olivy však vyšlo na povrch něco, co je v podvědomí slovanské duše. V gotice, v renesanci, v empiru se najde uprostřed harmonie linií místo i pro živou lidskou bytost, která se tam umístí ve své konkrétní podobě. Na slovanských výšivkách jsou naopak živé bytosti, květy, ptáčci a zvířátka, která vytvářejí hravou linii v tanci. V této tradici je i Olivův Jan Křtitel: živý člověk, který se stává linií, čistým vzletem k Bohu.
kardinál Tomáš Špidlík SJ
Text Tomáše kardinála Špidlíka o díle
Zpět k obrázku
Jan Křtitel, studie, bronz 1987.
Sv. Jan Křtitel
„Hle, já posílám posla před tvou tváří“ (Mk 1,2). Tato slova dávného proroka (Iz 40,3) se vztahují v evangeliu na největšího a posledního z proroků Starého zákona, na sv. Jana Křtitele. Malíře ikon inspirovala doslovně. Malují světce s křídly. Je ostatně uctíván jako zakladatel mnichů. Kázal totiž na poušti. Mnišský život pak se ve starokřesťanském slovníku jmenuje „životem andělským“. Křídla tu slouží za symbol ducha, který vzlétá do výše k Slunci pravdy.
Olivův Jan Křtitel je bez křídel. A jeho podoba? Těžko se hledá za bohatou kyticí linií. Ale všecky vyjadřují úžasnou námahu, která se však vítězně nese vzhůru a leskne se ve světle. Je to vyznání víry, že se i těžký život v ponížení hmoty může stát životem andělským, nesoucím duši vzhůru perutěmi neviditelnými.
Zdá se divným, že se socha Předchůdce Kristova zredukovala na vzepětí linií. Ale všichni velcí umělci zatouží po tom, aby objevili vždy znovu krásu prostých základních prvků naší obrazové schopnosti. Estetickou sílu linií nám ukázali v gotice, v renesanci, v arabeskách. U Olivy však vyšlo na povrch něco, co je v podvědomí slovanské duše. V gotice, v renesanci, v empiru se najde uprostřed harmonie linií místo i pro živou lidskou bytost, která se tam umístí ve své konkrétní podobě. Na slovanských výšivkách jsou naopak živé bytosti, květy, ptáčci a zvířátka, která vytvářejí hravou linii v tanci. V této tradici je i Olivův Jan Křtitel: živý člověk, který se stává linií, čistým vzletem k Bohu.
kardinál Tomáš Špidlík SJ
Text Tomáše kardinála Špidlíka o díle
Zpět k obrázku
Sv. Jan Křtitel, detail, bronz, 1991. Socha sv. Jana Křtitele je umístěna v areálu kláštera Kapucínů v Brně.
 © 2016 Otmar Oliva Design Tomáš Ježek, web & code ORYX GROUP s.r.o.